Candidatura

1. SÍLVIA RISPAU I MERCADER
2. VANESSA MERCADAL I BELLAPART
3. PAU CASACUBERTA VILARÓ
4. MIQUEL BLANCH I SOLÉ
5. MARIA ARXER I FÁBREGA
6. MÍRIAM TRIAS I BORÍN
7. ALFONS ENRIQUE I PECERO
8. JORDI MIR I BUXALLEU
9. MARIA ESTELA FERNÁNDEZ MORAN
10. LLEIR LLAGOSTERA BLANCO
11. AHMET MUHITIN KARKIN
12. ELISABET CASTANYER BACHS
13. FELIPE RODRIGUEZ I  MARTÍN
14. NEUS MARTÍN ANDRÉS
15. PERE CORTADA I HORTALÀ
16. MARIA MENÉNDEZ FUSTER
17. JOAQUIM GUBAU I TORRENT
18. MERCÈ NEBOT VENTURA
19. LAURA HERNÁNDEZ ADAN
20. MANEL SANZ  I SARDÀ
21. JAUME ALBERT CRUSET I BALLART
22. LAIA MORENO JANSANA
23. CRISTINA MAS ANDREU
24. ANGEL GONZÁLEZ MORENO
25.  LLUÍS BOSCH MARTÍ

SUPLENTS

1. MARIA ESTHER DEL ALCÁZAR FABREGAT
2. VICTOR MESSEGUER ESPADA
3. ANNA Mª MORELLÓ JUST
4. AINA BLANCH CASTANYER
5. ANDREU PAGÉS TOLDRÀ
6. CARME ALVAREZ GARCIA