Tag Archives: feixisme

Per una Girona on cap persona sigui il·legal i on tothom tingui els mateixos drets

per una Girona on cap persona sigui il•legal i on tothom tingui els mateixos dretsEl company de DdB i ciutadà sense vot Edgar Palma ha presentat avui el programa per una Girona on cap persona sigui il·legal i on tothom tingui els mateixos drets.

Edgar Palma ha començat amb una denúncia: “a unes 10.000 persones que vivim a Girona la llei ens negarà el dret de vot el proper 22 de maig, jo i altres companys i companyes tampoc no hem pogut formar part de la candidatura de DdB a Girona, on també hi hauria d’haver els nostres noms. És democràtic negar el dret polític més elemental a ciutadans i ciutadanes de Girona? Podem continuar dient que són democràtiques unes eleccions com aquestes? Per això DdB exigeix el dret de vot per a totes les persones majors de 16 anys que viuen a Girona”.

DdB proposa que l’Ajuntament de Girona es posicioni contra la Llei d’estrangeria, perquè –com ha dit Palma: “defensem el dret de tothom a viure i treballar allà on vulgui. Girona ha de ser una ciutat lliure d’expulsions i s’ha d’oposar als centres d’internament (CIEs). L’Ajuntament també ha de derogar les ordenances cíviques, una normativa del Tripartit municipal que criminalitza la immigració i la pobresa.”

Edgar Palma ha explicat que “Els i les treballadores immigrades som el sector de la classe treballadora més colpejat per l’atur, les retallades socials, els problemes d’habitatge… perquè tenim una doble discriminació: la de classe i la d’origen. Per això s’han de vincular les lluites dels i les treballadores immigrades a la resta de lluites de la classe treballadora, socials, laborals, veïnals… DdB vol ser un pol que aglutini demandes que van més enllà d’un eix programàtic municipal, impulsant i recolzant les lluites que hi hagi, pot oferir una organització i un eix per construir la unitat de la gent. Les mobilitzacions contra els desnonaments, les retallades, l’atur o contra el feixisme són transversals de tota la classe treballadora i poden ser referents a l’hora d’apropar els col·lectius de treballadors i treballadores immigrades.”

Edgar Palma ha presentat mesures concretes que conté el programa de DdB per a l’Ajuntament de Girona:

-D’acollida de les persones nouvingudes:

*agilitarà tots els tràmits d’arrelament social i facilitarà el reagrupament familiar, l’informe d’habitatge, el padró i en general tots els tràmits per a la regularització de qualsevol persona.

*elaborarà un Pla d’acollida integral per als i les treballadores immigrades nouvingudes per a garantir tots els seus drets i l’accés als serveis públics, que comprengui tota l’àrea metropolitana de Girona –i Salt específicament. L’Ajuntament municipalitzarà tots els serveis d’acollida i ciutadania delegats a entitats privades i religioses.

*Com a part integrant i prioritària de l’acollida, garantirà cursos de català de tots els nivells (inclosa l’alfabetització) públics i gratuïts amb coordinació amb la resta de centres d’ensenyament públics.

-Totes les persones que visquin a Girona accediran amb igualtat de drets a totes les prestacions socials –independentment del seu origen o la seva situació legal- incloent-hi l’accés a la salut, l’educació, les prestacions socials, la vivenda, etc.

-Totes les persones que visquin a Girona tindran garantits tots els drets polítics a l’abast de l’Ajuntament –participació en consells o assemblees de barri o en qualsevol forma d’organització impulsada des del municipi- independentment del seu origen i la seva situació legal.

-L’Ajuntament perseguirà totes les manifestacions i actituds racistes i xenòfobes a Girona i esdevindrà una plataforma útil tant per a l’autoorganització dels i les treballadores immigrades com per als col·lectius antiracistes i antifeixistes.

-L’Ajuntament eradicarà qualsevol pràctica racista o xenòfoba de la policia municipal i denunciarà qualsevol acció repressiva contra les persones immigrades.

Revoluciona’t, Girona!

DdB Girona 16 de maig de 2011